Pentru recunoașterea actelor de către autoritățile străine

Pentru recunoașterea actelor de către autoritățile străine documentele traduse necesită legalizare notariala, procedura care certifica semnătura traducătorului. Legalizarea documentelor traduse se realizează pe loc pe baza documentelor originale în cadrul biroului nostru, evitând astfel deplasarea clientului de mai multe ori.
Fie că doriți traducerea unui document de stare civilă sau a unui dosar de acte în limba franceză, vă recomandăm să apelați la serviciile de traducere de limba franceză și veți beneficia de servicii prompte și de calitate. În calitate de traducător autorizat de limba franceză, vă pot ajuta în procedura de apostilare a documentelor originale. De asemenea, vă pot sprijini și consilia în procedurile acceptate de statele francofone pentru traducerea actelor și lista documentelor care necesită traducere.
PROFILUL TRADUCĂTORULUI AUTORIZAT DE LIMBA FRANCEZĂ
Pentru traducerea actelor în limba franceză necesare unei burse în străinătate sau dosarului de emigrare, un traducător autorizat trebuie să răspundă anumitor exigențe pentru a putea realiza traduceri autorizate. Validitatea traducerilor autorizate se bazează pe competențele și omologarea traducătorului autorizat de către Ministerul Justiției. Traducerile autorizate pot fi legalizate de către notarul public, numai pe baza specimenul de semnătura al traducătorului autorizat depus la cabinetul notarial. Traducătorul autorizat este, prin funcția și omologarea sa pe lângă Tribunalul pe raza căruia își desfășoară activitatea, responsabil de păstrarea confidențialității documentelor traduse. Secretul profesional face parte integrală din meseria de traducător autorizat.